GeoVernSakStatus geoPreservationCaseStatus

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

hvor langt vernesaken er kommet i saksapparatet
how far the preservation case has progressed in the administrative process
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Området er vedtatt varig vernet Lov om naturvern 1
Område foreslått vernet Lov om naturvern 2
Område aktuelt å foreslå vernet 3
Område bør tas hensyn til i komm.arealplan 4
Verdi Navn Beskrivelse
Området er vedtatt varig vernet Lov om naturvern
Område foreslått vernet Lov om naturvern
Område aktuelt å foreslå vernet
Område bør tas hensyn til i komm.arealplan
Name Type Description Code value
The area has been granted permanent conservation status <undefined> Act relating to nature conservation The area has been granted permanent conservation status
Area proposed for conservation <undefined> Act relating to nature conservation Area proposed for conservation
Area that might be proposed for conservation <undefined> Area that might be proposed for conservation
Area should have a sort of protection status in the municipal land-use plan <undefined> Area should have a sort of protection status in the municipal land-use plan

Vis GeoVernSakStatus i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1