Hevet 8739 NVDB_HEVET

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om gangfeltet er hevet i forhold til vegplanet.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
ja Ja ja
nei Nei nei
Verdi Navn Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Name Description Code value
11557 11557
11558 11558

Vis Hevet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
11557 Ja 1 ..1
11558 Nei 1 ..1