MobiltelefonGSM_TelenorMobil 3703 NVDB_MOBILTELEFONGSM_TELENORMOBIL

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det er dekning for denne type mobiltelefonnett
Navn Beskrivelse Kodeverdi
ja Ja ja
nei Nei nei
Verdi Navn Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Name Description Code value
4825 4825
11758 11758

Vis MobiltelefonGSM_TelenorMobil i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4825 Ja 1 ..1
11758 Nei 1 ..1