TemaKvalitet TEMAKVAL

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Utkast

kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Høyest mulig posisjonell og tematisk nøyaktighet Den geologiske observasjonen/registreringen er stedfestet med høyest mulig posisjonell og tematisk nøyaktighet for direkte bruk i kommunenes reguleringsplaner (Målestokk under 1:20.000) særdelesGod
Høy posisjonell- og tematisk nøyaktighet, høy oppløsning, lite generalisering Registrering basert på det som for naturinformasjon må anses å være av høy posisjonell- og tematisk nøyaktighet (+/- 20 m). Høy oppløsning og lite generalisering. Kan anvendes i kommuneplanens arealdel. Minste arealenhet er 0.5-1 dekar (~M 1: 20.000) megetGod
God posisjonell- og tematisk nøyaktighet, god oppløsning, noe generalisert Registrering stedfestet med nøyaktighet i terrenget på +/- 50m, akseptabelt for oversiktsinformasjon på kommunenivå (arealplan). Minste arealenhet er ca. 2 dekar for viktige tema, ca. 5 dekar for øvrige (~M 1:50.000) god
Lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, lav oppløsning, med generalisering Registrering med lav oppløsning (+/- 100 m) og hvor det er gjort generalisering, ofte basert på flyfototolkning. Minste gjengitte arealenhet ca. 10 dekar for viktige tema, ca 20 dekar for de øvrige. Kan med forbehold benyttes som oversiktsinformasjon på kommunenivå (~M 1:100.000) noksåGod
Meget lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, meget lav oppløsning, stor grad generalisert Registrering basert på oversiktskartlegging i liten målestokk. Meget lav oppløsning (+/- 250 m) og kan inneholde stor grad av generalisering. Minste arealenhet er ca. 60 dekar. Bør kun anvendes til regionale oversikter (~M 1:250.000) noeDårlig
Meget lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, sterkt generalisert Beregnet for oversiktskart i meget små målestokker. Minste arealenhet er ca. 1000 dekar. Anvendelsesområdet er landsoversikter og oversikt over store regioner (~M > 250.000). dårlig
Verdi Navn Beskrivelse
Særdeles god Høyest mulig posisjonell og tematisk nøyaktighet Den geologiske observasjonen/registreringen er stedfestet med høyest mulig posisjonell og tematisk nøyaktighet for direkte bruk i kommunenes reguleringsplaner (Målestokk under 1:20.000)
Meget god Høy posisjonell- og tematisk nøyaktighet, høy oppløsning, lite generalisering Registrering basert på det som for naturinformasjon må anses å være av høy posisjonell- og tematisk nøyaktighet (+/- 20 m). Høy oppløsning og lite generalisering. Kan anvendes i kommuneplanens arealdel. Minste arealenhet er 0.5-1 dekar (~M 1: 20.000)
God God posisjonell- og tematisk nøyaktighet, god oppløsning, noe generalisert Registrering stedfestet med nøyaktighet i terrenget på +/- 50m, akseptabelt for oversiktsinformasjon på kommunenivå (arealplan). Minste arealenhet er ca. 2 dekar for viktige tema, ca. 5 dekar for øvrige (~M 1:50.000)
Nokså god Lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, lav oppløsning, med generalisering Registrering med lav oppløsning (+/- 100 m) og hvor det er gjort generalisering, ofte basert på flyfototolkning. Minste gjengitte arealenhet ca. 10 dekar for viktige tema, ca 20 dekar for de øvrige. Kan med forbehold benyttes som oversiktsinformasjon på kommunenivå (~M 1:100.000)
Noe dårlig Meget lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, meget lav oppløsning, stor grad generalisert Registrering basert på oversiktskartlegging i liten målestokk. Meget lav oppløsning (+/- 250 m) og kan inneholde stor grad av generalisering. Minste arealenhet er ca. 60 dekar. Bør kun anvendes til regionale oversikter (~M 1:250.000)
Dårlig Meget lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, sterkt generalisert Beregnet for oversiktskart i meget små målestokker. Minste arealenhet er ca. 1000 dekar. Anvendelsesområdet er landsoversikter og oversikt over store regioner (~M > 250.000).
Name Description Code value
Høyest mulig posisjonell og tematisk nøyaktighet
Høy posisjonell- og tematisk nøyaktighet, høy oppløsning, lite generalisering
God posisjonell- og tematisk nøyaktighet, god oppløsning, noe generalisert
Lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, lav oppløsning, med generalisering
Meget lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, meget lav oppløsning, stor grad generalisert
Meget lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, sterkt generalisert

Vis TemaKvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1