Datafangstmetode DATAFANGSTMETODE

kodeliste

Geovekst Gyldig

Metode for datafangst. Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.

Vis Datafangstmetode i NVDB Datakatalog