SandGrusProspekt SandGravelProspect SANDGRUSPROSPEKT

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Ukjent

område der det er potensial for en eller flere forekomster av naturlig avsatt sand og grus basert på tidligere undersøkelser eller observasjoner, og der det anbefales videre undersøkelser. Prospekter kan anses som hensynssoner for mineralressurser. --Definition-- An area that is a potential site of mineral deposits, based on preliminary exploration, previous exploration. A geologic or geophysical anomaly, especially one recommended for additional exploration.

Vis SandGrusProspekt i NVDB Datakatalog