Matrikkelenhetreferanse

datatype

Kartverket Utkast

Mulighet for å koble matrikkelenhet til objekt i SSR for å oppdatere bruksnavn i matrikkelen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
matrikkelId Unik vegId for vegreferanser og unik matrikkelenhetId for matrikkelenhetreferanser. Integer 1..1
oppdateringsdato Dato for siste oppdatering av matrikkelreferanse. DateTime 1..1
registreringsdato Dato for registrering av matrikkelreferanse. DateTime 1..1
kommunenummer Kommunenummer fra matrikkelen. Kommunenummer (kodeliste) 1..1
gaardsnummer Gårdsnummer fra matrikkelen. Integer 1..1
bruksnummer Bruksnummer fra matrikkelen. Integer 1..1
festenummer Festenummer fra matrikkelen. Integer 0..1
seksjonsnummer Seksjonsnummer fra matrikkelen. Integer 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
MATRIKKELID Integer 11 1..1
OPPDATERINGSDATO DateTime 1..1
REGISTRERINGSDATO DateTime 1..1
KOMMUNENUMMER Kommunenummer 4 1..1
GAARDSNUMMER Integer 4 1..1
BRUKSNUMMER Integer 4 1..1
FESTENUMMER Integer 4 0..1
SEKSJONSNUMMER Integer 2 0..1
Name Type English Description
matrikkelId Integer
oppdateringsdato DateTime
registreringsdato DateTime
kommunenummer Kommunenummer
gaardsnummer Integer
bruksnummer Integer
festenummer Integer
seksjonsnummer Integer

Vis Matrikkelenhetreferanse i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
DateTime 1 ..1
DateTime 1 ..1
Kommunenummer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 1 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1