Gravbarhet GRAVBARHET

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

angivelse av om det er lett eller vanskelig å grave i havbunnen. Inndelingen er basert på sedimentfordeling, og angir både hvor enkelt det er å grave i bunnen og den forventede stabiliteten til det utgravde området.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Gravbar, stabil grøft Finkornete leir- og siltholdige sedimenter 1
Gravbar, ustabil grøft Grus- og sandholdige sedimenter 2
Vanskelig gravbar Grove sedimenter, steinrik bunn 3
Ikke gravbar Bart fjell eller fjell med tynt sedimentdekke; sedimentære bergarter 4
Verdi Navn Beskrivelse
1 Gravbar, stabil grøft Finkornete leir- og siltholdige sedimenter
2 Gravbar, ustabil grøft Grus- og sandholdige sedimenter
3 Vanskelig gravbar Grove sedimenter, steinrik bunn
4 Ikke gravbar Bart fjell eller fjell med tynt sedimentdekke; sedimentære bergarter
Name Description Code value
Gravbar, stabil grøft
Gravbar, ustabil grøft
Vanskelig gravbar
Ikke gravbar

Vis Gravbarhet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1