TemaKvalitet ThematicQuality

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Erstattet

kvaliteten på registrering/kartlegging av tema sett i forhold til faktiske forhold i naturen. Ulik tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets økonomi. Med nøyaktighet i denne sammenheng menes hvor korrekt registreringen avspeiler objektets posisjon i naturen og presisjonen i valg av tematisk innhold i forhold til generalisering Merknad: Tematisk oppløsning/generaliseringsgrad kan være styrt av temaets samfunnsmessige betydning, områdets arealmessige betydning eller prosjektets målsetning
the quality of the registration/mapping of a geological thematic subject validated in relation to the actual conditions in nature, position accuracy and the preferred scale of the cartographic representation.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Høyest mulig posisjonell og tematisk nøyaktighet Den geologiske observasjonen/registreringen er stedfestet med høyest mulig posisjonell og tematisk nøyaktighet for direkte bruk i kommunenes reguleringsplaner (Målestokk under 1:20.000) Særdeles god
Høy posisjonell- og tematisk nøyaktighet, høy oppløsning, lite generalisering Registrering basert på det som for naturinformasjon må anses å være av høy posisjonell- og tematisk nøyaktighet (+/- 20 m). Høy oppløsning og lite generalisering. Kan anvendes i kommuneplanens arealdel. Minste arealenhet er 0.5-1 dekar (~M 1: 20.000) Meget god
God posisjonell- og tematisk nøyaktighet, god oppløsning, noe generalisert Registrering stedfestet med nøyaktighet i terrenget på +/- 50m, akseptabelt for oversiktsinformasjon på kommunenivå (arealplan). Minste arealenhet er ca. 2 dekar for viktige tema, ca. 5 dekar for øvrige (~M 1:50.000) God
Lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, lav oppløsning, med generalisering Registrering med lav oppløsning (+/- 100 m) og hvor det er gjort generalisering, ofte basert på flyfototolkning. Minste gjengitte arealenhet ca. 10 dekar for viktige tema, ca 20 dekar for de øvrige. Kan med forbehold benyttes som oversiktsinformasjon på kommunenivå (~M 1:100.000) Nokså god
Meget lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, meget lav oppløsning, stor grad generalisert Registrering basert på oversiktskartlegging i liten målestokk. Meget lav oppløsning (+/- 250 m) og kan inneholde stor grad av generalisering. Minste arealenhet er ca. 60 dekar. Bør kun anvendes til regionale oversikter (~M 1:250.000) Noe dårlig
Meget lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, sterkt generalisert Beregnet for oversiktskart i meget små målestokker. Minste arealenhet er ca. 1000 dekar. Anvendelsesområdet er landsoversikter og oversikt over store regioner (~M > 250.000). Dårlig
Verdi Navn Beskrivelse
Høyest mulig posisjonell og tematisk nøyaktighet Den geologiske observasjonen/registreringen er stedfestet med høyest mulig posisjonell og tematisk nøyaktighet for direkte bruk i kommunenes reguleringsplaner (Målestokk under 1:20.000)
Høy posisjonell- og tematisk nøyaktighet, høy oppløsning, lite generalisering Registrering basert på det som for naturinformasjon må anses å være av høy posisjonell- og tematisk nøyaktighet (+/- 20 m). Høy oppløsning og lite generalisering. Kan anvendes i kommuneplanens arealdel. Minste arealenhet er 0.5-1 dekar (~M 1: 20.000)
God posisjonell- og tematisk nøyaktighet, god oppløsning, noe generalisert Registrering stedfestet med nøyaktighet i terrenget på +/- 50m, akseptabelt for oversiktsinformasjon på kommunenivå (arealplan). Minste arealenhet er ca. 2 dekar for viktige tema, ca. 5 dekar for øvrige (~M 1:50.000)
Lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, lav oppløsning, med generalisering Registrering med lav oppløsning (+/- 100 m) og hvor det er gjort generalisering, ofte basert på flyfototolkning. Minste gjengitte arealenhet ca. 10 dekar for viktige tema, ca 20 dekar for de øvrige. Kan med forbehold benyttes som oversiktsinformasjon på kommunenivå (~M 1:100.000)
Meget lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, meget lav oppløsning, stor grad generalisert Registrering basert på oversiktskartlegging i liten målestokk. Meget lav oppløsning (+/- 250 m) og kan inneholde stor grad av generalisering. Minste arealenhet er ca. 60 dekar. Bør kun anvendes til regionale oversikter (~M 1:250.000)
Meget lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, sterkt generalisert Beregnet for oversiktskart i meget små målestokker. Minste arealenhet er ca. 1000 dekar. Anvendelsesområdet er landsoversikter og oversikt over store regioner (~M > 250.000).
Name Type Description Code value
Highest possible positional and thematic accuracy <undefined> The geological observation/registration is georeferenced with the highest possible positional and thematic accuracy for direct use in municipal development plans (Scale under 1:20.000) Highest possible positional and thematic accuracy
Høy posisjonell- og tematisk nøyaktighet, høy oppløsning, lite generalisering <undefined>
God posisjonell- og tematisk nøyaktighet, god oppløsning, noe generalisert <undefined>
Lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, lav oppløsning, med generalisering <undefined>
Meget lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, meget lav oppløsning, stor grad generalisert <undefined>
Meget lav posisjonell- og tematisk nøyaktighet, sterkt generalisert <undefined>

Vis TemaKvalitet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1