FastmerkeHøydeRef surveyControlStationHeightRef FMHREF

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

beskrivelse av punktet for høydereferenser, dvs hva høyden refererer seg til Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.26).
description of point for height references, i.e. what the height refers to Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.26).
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Annet AN
Borehull, øvre kant BH
Fot bolt FB
Fot rør FR
Fot spir FS
Fot varde FV
Midt-kule spir MS
Topp bolt TB
Topp lykt TL
Topp rør TR
Topp signal TS
Topp varde TV
Verdi Navn Beskrivelse
AN Annet
BH Borehull, øvre kant
FB Fot bolt
FR Fot rør
FS Fot spir
FV Fot varde
MS Midt-kule spir
TB Topp bolt
TL Topp lykt
TR Topp rør
TS Topp signal
TV Topp varde
Name Type Description Code value
Miscellaneous <undefined> Miscellaneous
Borehole, upper edge <undefined> Borehole, upper edge
Base bolt <undefined> Base bolt
Base pipe <undefined> Base pipe
Base steeple <undefined> Base steeple
Base cairn <undefined> Base cairn
Centre ball/knob?? steeple <undefined> Centre ball/knob?? steeple
Top of bolt <undefined> Top of bolt
Top of light <undefined> Top of light
Top of pipe <undefined> Top of pipe
Top of signal <undefined> Top of signal
Top of cairn <undefined> Top of cairn

Vis FastmerkeHøydeRef i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1