ForurensningHovedgruppe FORUR_HOVEDGRUPPE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

angir hvilke hovedtyper av forurensning som man antar er til stede på lokaliteten
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Metallforbindelse 1
Alifatiske hydrokarboner 2
Aromatiske hydrokarboner, PAH 3
Aromatiske hydrokarboner, BTEX 4
Klororganiske forbindelser, PCB 5
Klororganiske forbindelser, andre 6
Eksplosiver 7
Syredannende berggrunn 8
Andre 9
Verdi Navn Beskrivelse
1 Metallforbindelse
2 Alifatiske hydrokarboner
3 Aromatiske hydrokarboner, PAH
4 Aromatiske hydrokarboner, BTEX
5 Klororganiske forbindelser, PCB
6 Klororganiske forbindelser, andre
7 Eksplosiver
8 Syredannende berggrunn
7 Andre
Name Description Code value
Metallforbindelse
Alifatiske hydrokarboner
Aromatiske hydrokarboner, PAH
Aromatiske hydrokarboner, BTEX
Klororganiske forbindelser, PCB
Klororganiske forbindelser, andre
Eksplosiver
Syredannende berggrunn
Andre

Vis ForurensningHovedgruppe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1