AdressetilleggsnavnKildeKode

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

Kodeliste over opphav til adressetilleggsnavn, som også er årsaken til at de er registrert i matrikkelen.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
anmodetAvHjemmelshaver Krevd av eier etter matrikkelforskriftens § 54 2. ledd. AE
ikkeOppgitt "Ikke oppgitt" brukes på adresser uten adressetilleggsnavn. ikkeOppgitt
krevdAvEier Krevd av eier etter matrikkelforskriftens § 54 1. ledd. KE
matrikkeladressenavn matrikkelforskriftens § 55 3. ledd: matrikkeladressenavn kan bare tildeles matrikkeladresser som ikke har adressetilleggsnavn etter § 54 i matrikkelforskriften. Hvis det tildeles adressetilleggsnavn etter denne paragrafen strykes matrikkeladressenavnet. MA
Verdi Navn Beskrivelse
anmodetAvHjemmelshaver Krevd av eier etter matrikkelforskriftens § 54 2. ledd.
ikkeOppgitt "Ikke oppgitt" brukes på adresser uten adressetilleggsnavn.
krevdAvEier Krevd av eier etter matrikkelforskriftens § 54 1. ledd.
matrikkeladressenavn matrikkelforskriftens § 55 3. ledd: matrikkeladressenavn kan bare tildeles matrikkeladresser som ikke har adressetilleggsnavn etter § 54 i matrikkelforskriften. Hvis det tildeles adressetilleggsnavn etter denne paragrafen strykes matrikkeladressenavnet.
Name Description Code value
anmodetAvHjemmelshaver
ikkeOppgitt
krevdAvEier
matrikkeladressenavn

Vis AdressetilleggsnavnKildeKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1