Rekkverkstype

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type rekkverk det er tale om
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Stålskinne m/trestolper Stålskinne m/trestolper 13747
Stålskinne m/stålstolpler Stålskinne m/stålstolpler 13746
Stålskinne m/sigma stålstolper Stålskinne m/sigma stålstolper 13790
Stålskinne m/plaststolper Stålskinne m/plaststolper 13745
Stålskinne festet på mur/vegg Rekkverksskinne er festet på mur, vegg, skjerm, etc og ikke på egen stolper 13791
Betong, plasstøpt Betong, plasstøpt 3366
Betong, prefabrikkert Betong, prefabrikkert 3367
Betong, New Jersey Betong, New Jersey 3368
Stålrør m/runde stålstolper Stålrør m/runde stålstolper 13748
Stålrør m/sigma stålstolper Stålrør m/sigma stålstolper 13749
Stålrør m/trestolper Stålrør m/trestolper 13750
Wirerekkverk Wirerekkverk 3371
Treskinne m/trestolper Treskinne m/trestolper 13752
Treskinne m/stålstolper Treskinne m/stålstolper 13751
Stabbesteiner Stabbesteiner 3370
Brurekkverk, stål m/føringsskinne Brurekkverk, stål m/føringsskinne 13743
Brurekkverk, stål u/føringsskinne Brurekkverk, stål u/føringsskinne 13744
Brurekkverk, betong Brurekkverk, betong 3467
Rekkverk for gående/syklende Rekkverk som er dimensjonert for gående og syklende. Kan f.eks være for å hindre utforkjørsel med sykkel. Benyttes ikke på/ved veger med biltrafikk 17305
Verdi Navn Beskrivelse
Stålskinne m/trestolper Stålskinne m/trestolper
Stålskinne m/stålstolpler Stålskinne m/stålstolpler
Stålskinne m/sigma stålstolper Stålskinne m/sigma stålstolper
Stålskinne m/plaststolper Stålskinne m/plaststolper
Stålskinne festet på mur/vegg Rekkverksskinne er festet på mur, vegg, skjerm, etc og ikke på egen stolper
Betong, plasstøpt Betong, plasstøpt
Betong, prefabrikkert Betong, prefabrikkert
Betong, New Jersey Betong, New Jersey
Stålrør m/runde stålstolper Stålrør m/runde stålstolper
Stålrør m/sigma stålstolper Stålrør m/sigma stålstolper
Stålrør m/trestolper Stålrør m/trestolper
Wirerekkverk Wirerekkverk
Treskinne m/trestolper Treskinne m/trestolper
Treskinne m/stålstolper Treskinne m/stålstolper
Stabbesteiner Stabbesteiner
Brurekkverk, stål m/føringsskinne Brurekkverk, stål m/føringsskinne
Brurekkverk, stål u/føringsskinne Brurekkverk, stål u/føringsskinne
Brurekkverk, betong Brurekkverk, betong
Rekkverk for gående/syklende Rekkverk som er dimensjonert for gående og syklende. Kan f.eks være for å hindre utforkjørsel med sykkel. Benyttes ikke på/ved veger med biltrafikk
Name Description Code value
Stålskinne m/trestolper
Stålskinne m/stålstolpler
Stålskinne m/sigma stålstolper
Stålskinne m/plaststolper
Stålskinne festet på mur/vegg
Betong, plasstøpt
Betong, prefabrikkert
Betong, New Jersey
Stålrør m/runde stålstolper
Stålrør m/sigma stålstolper
Stålrør m/trestolper
Wirerekkverk
Treskinne m/trestolper
Treskinne m/stålstolper
Stabbesteiner
Brurekkverk, stål m/føringsskinne
Brurekkverk, stål u/føringsskinne
Brurekkverk, betong
Rekkverk for gående/syklende

Vis Rekkverkstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1