GrunnGass GRUNNGASS

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

grunn gass relaterte fenomener i sedimenter og berggrunn
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bottom simulating reflector BSR Område med BSR (Bottom Simulating Reflector) observert på seismikk som tyder på at det er grunn gass og gasshydrater i sedimentene. 1
Grunn gass I berggrunnen Område hvor det er lokalisert grunn gass i berggrunnen 2
Grunn gass i sedimentene Område hvor det er lokalisert grunn gass i sedimentene 3
Gass/væske utslipp Område med væskeutslipp og/eller gassutslipp fra havbunn 4
Bright spots Område med unormalt høye refleksjonsamplituder i seismiske data som indikerer gass i sedimentene/berggrunnen. 5
Diapirer Område med diapirer/domer dannet ved at sedimenter/væske har beveget seg oppover i eller over havbunnen. 7
Område med pockmark Områder med forsenkninger/krater i havbunnen forårsaket av gass og/eller væskeutslipp. 8
Avgrensning av en enkeltpockmark Forsenkninger/krater i havbunnen forårsaket av gass og/eller væskeutslipp. 9
Gassblanking Område med gass i havbunnen som forårsaker utvisking av seismiske reflektorer. 10
Gasshydrat stablilitetssone Geografisk område hvor gasshydrater er stabile. Dybde (for sonen) viser hvor tykk denne sonen er under havbunnen. 11
Leirvulkan Struktur dannet av slam, vann og gass som strømmer ut til havbunnen/jordoverflaten 12
Utblåsningskrater Krater i eller på sjøbunnen dannet av eksplosive gasslekkasjer 13
Verdi Navn Beskrivelse
1 Bottom simulating reflector BSR Område med BSR (Bottom Simulating Reflector) observert på seismikk som tyder på at det er grunn gass og gasshydrater i sedimentene.
2 Grunn gass I berggrunnen Område hvor det er lokalisert grunn gass i berggrunnen
3 Grunn gass i sedimentene Område hvor det er lokalisert grunn gass i sedimentene
4 Gass/væske utslipp Område med væskeutslipp og/eller gassutslipp fra havbunn
5 Bright spots Område med unormalt høye refleksjonsamplituder i seismiske data som indikerer gass i sedimentene/berggrunnen.
7 Diapirer Område med diapirer/domer dannet ved at sedimenter/væske har beveget seg oppover i eller over havbunnen.
8 Område med pockmark Områder med forsenkninger/krater i havbunnen forårsaket av gass og/eller væskeutslipp.
9 Avgrensning av en enkeltpockmark Forsenkninger/krater i havbunnen forårsaket av gass og/eller væskeutslipp.
10 Gassblanking Område med gass i havbunnen som forårsaker utvisking av seismiske reflektorer.
11 Gasshydrat stablilitetssone Geografisk område hvor gasshydrater er stabile. Dybde (for sonen) viser hvor tykk denne sonen er under havbunnen.
12 Leirvulkan Struktur dannet av slam, vann og gass som strømmer ut til havbunnen/jordoverflaten
13 Utblåsningskrater Krater i eller på sjøbunnen dannet av eksplosive gasslekkasjer
Name Type Description Code value
Bottom simulating reflector BSR <undefined>
Grunn gass I berggrunnen <undefined>
Grunn gass i sedimentene <undefined>
Gass/væske utslipp <undefined>
Bright spots <undefined>
Diapirer <undefined>
Område med pockmark <undefined>
Avgrensning av en enkeltpockmark <undefined>
Gassblanking <undefined>
Gasshydrat stablilitetssone <undefined>
Leirvulkan
Utblåsningskrater

Vis GrunnGass i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
1 ..1
1 ..1