terrengpunktType

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Navn Beskrivelse Kodeverdi
Terrengpunkt punkt i terrenget med målt høydeverdi som brukes for å angi høyde på markerte flater i terrenget som for eksempel sadler og store flater, i veg- og gatekryss og andre kryss mellom samferdselslinjer, på gårdsplasser utenfor hovedinnganger og på parkeringsplasser terrengpunkt
DTM punkt høydebærende punkt som beskriver terrengets overflate i forhold til angitt referansenivå. Punktene kan være plassert i et regelmessig (kvadratisk eller rektangulært) eller uregelmessig nett Merknad 1: Kan benyttes alene eller som et supplement utover andre høydebærende objekttyper slik at de til sammen gir nok høydebærende informasjon til å beskrive terrengets form innenfor de kvalitetskrav som er satt. Merknad 2: Tidligere kalt Nett, før dette Grid dtmPunkt
Toppunkt punkt med målt høydeverdi som ligger på en markert forhøyning eller topp i terrenget toppunkt
Dybdepunkt punkt i vann (ferskvann/saltvann) med verdi (z-verdi) som angir dybden på et sted i forhold til angitt referansenivå dybdepunkt
Forsenkningspunkt punkt med målt høydeverdi som ligger i en markert forsenkning i terrenget forsenkningspunkt
Verdi Navn Beskrivelse
Terrengpunkt punkt i terrenget med målt høydeverdi som brukes for å angi høyde på markerte flater i terrenget som for eksempel sadler og store flater, i veg- og gatekryss og andre kryss mellom samferdselslinjer, på gårdsplasser utenfor hovedinnganger og på parkeringsplasser
DTM punkt høydebærende punkt som beskriver terrengets overflate i forhold til angitt referansenivå. Punktene kan være plassert i et regelmessig (kvadratisk eller rektangulært) eller uregelmessig nett Merknad 1: Kan benyttes alene eller som et supplement utover andre høydebærende objekttyper slik at de til sammen gir nok høydebærende informasjon til å beskrive terrengets form innenfor de kvalitetskrav som er satt. Merknad 2: Tidligere kalt Nett, før dette Grid
Toppunkt punkt med målt høydeverdi som ligger på en markert forhøyning eller topp i terrenget
Dybdepunkt punkt i vann (ferskvann/saltvann) med verdi (z-verdi) som angir dybden på et sted i forhold til angitt referansenivå
Forsenkningspunkt punkt med målt høydeverdi som ligger i en markert forsenkning i terrenget
Name Description Code value
Terrengpunkt point in the terrain with a measured height value used to indicate the height on pronounced surfaces in the terrain, such as saddles and large surfaces, in road and street intersections and other intersections between transportation lines, in courtyards outside main entrances and in car parks
DTM punkt
Toppunkt point with a measured height value located on a pronounced elevation or peak in the terrain
Dybdepunkt a point in water (freshwater/saltwater) with a value (z value) which indicates the depth at a specific point in relation to the designated reference level
Forsenkningspunkt a point with a measured height value, located in a pronounced depression in the terrain

Vis terrengpunktType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1