Eierforhold Ownership

kodeliste

Kystverket Ukjent

eierforhold knyttet til et objekt
ownership in connection with an object
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Annet Annet
Offentlig Offentlig
Privat Privat
Verdi Navn Beskrivelse
Annet
Offentlig
Privat
Name Type Description Code value
Miscellaneous <undefined> Miscellaneous
Public <undefined> Public
Private <undefined> Private

Vis Eierforhold i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1