Sone

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Navn Beskrivelse Kodeverdi
Inngreps sone inngrepsSone
Visualiserings sone visualiseringsSone
Verdi Navn Beskrivelse
Inngreps sone
Visualiserings sone
Name Description Code value
Inngreps sone
Visualiserings sone

Vis Sone i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1