Navneobjekthovedgruppe

kodeliste

Kartverket Utkast

Hovedgruppeinndelingen av navneobjekttyper.

Vis Navneobjekthovedgruppe i NVDB Datakatalog