Identifikasjon

datatype

Geovekst Gyldig

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
lokalId Unik identifikator innenfor navnerommet. For NGIS benyttes UUID. CharacterString 1..1
navnerom Navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt. I form av en URI. CharacterString 1..1
versjonId Identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans). CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LOKALID CharacterString 100 1..1
NAVNEROM CharacterString 100 1..1
VERSJONID CharacterString 50 0..1
Name Type English Description
lokalId CharacterString localId Unique identification within the namespace. For NGIS UUID is used.
navnerom CharacterString namespace Namespace that uniquely identifies the data source of an object, in the form for an URI.
versjonId CharacterString versionId Identification of a special version of a geographical object (instance)

Vis Identifikasjon i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 0 ..1