Taksonomi

datatype

Artsdatabanken Erstattet

Datatype om egenskaper som gir opplysninger om artens navn og plassering i taksonomien.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
vitenskapeligNavnID Nummeret til det vitenskapelige navnet i Artsdatabankens navnebase. An identifier for the nomenclatural details of a scientific name. Integer 1..1
vitenskapeligNavn Fullt vitenskapelig navn på laveste nivå med slektsnavn, artsepitet og autor. Dette hentes i Artsdatabankens navnebase. The full scientific name, with authorship and date information if known. When forming part of an Identification, this should be the name in lowest level taxonomic rank that can be determined CharacterString 1..1
taksonID Identifikator for objektets takson, nummeret på taksonet hentes fra Artsdatabankens navnebase An identifier for the set of taxon information Integer 1..1
author Navnet på author, den som har beskrevet det vitenskapelige navnet som brukes. Dette hentes i Artsdatabankens navnebase. The authorship information for the scientificName formatted according to the conventions of the applicable nomenclaturalCode CharacterString 0..1
norskNavn Det anbefalte norske navnet på arten (hvis det finnes), dette hentes fra Artsdatabankens navnebase. A common or vernacular name CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
VITENSKAPELIGNAVN_ID Integer 10 1..1
VITENSKAPELIGNAVN CharacterString 100 1..1
TAKSON_ID Integer 10 1..1
AUTHOR CharacterString 30 0..1
NORSKNAVN CharacterString 100 0..1
Name Type English Description
vitenskapeligNavnID Integer scientificNameID
vitenskapeligNavn CharacterString scientificName
taksonID Integer taxonID
author CharacterString scientificNameAuthorship
norskNavn CharacterString vernacularName

Vis Taksonomi i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Integer 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Integer 1 ..1
CharacterString 0 ..1
CharacterString 0 ..1