Bruksomraade BruksområdeRekkverk

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har, hva det skjermer mot.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Skråning Skråning 2393
Fjell Rekkverk mot fjellskjæring 4045
Vann Sikrer mot vann, sjø, elv 2396
Trafikk Rekkverk benyttet som sikring mot trafikk på veg/areal ved siden av vegen, f.eks skille mellom hovedveg og sideveg, i forbindelse med parkeringsområde eller andre trafikerte sideareal. Merk: For midtdelere, gang- og sykkelveg og jernbane skal det benyttes egne verdier 2394
Midtdeler Rekkverket er plassert på midtdeler, dvs på areal som fysisk skiller trafikk i motsatte retninger. 11789
Midtrekkverk Rekkverket er eneste skille mellom motgående trafikk 11788
Naboelement Rekkverk satt opp for beskytte mot trafikkfarlige element nær vegen, f.eks store trær, stolper, brupilarer 2395
Gang/sykkelveg Gang/sykkelveg 4044
Sideaktivitet Rekkverk skjermer mot sideaktivitet nært inn mot vegen. Dette kan være næringsvirksomhet, privat/offentlig område, mm 17369
Jernbane Jernbane 4591
Brukant/stup Gjelder rekkverk som benyttes for å hindre utforkjøring ved brukant eller stup 4667
Verdi Navn Beskrivelse
Skråning Skråning
Fjell Rekkverk mot fjellskjæring
Vann Sikrer mot vann, sjø, elv
Trafikk Rekkverk benyttet som sikring mot trafikk på veg/areal ved siden av vegen, f.eks skille mellom hovedveg og sideveg, i forbindelse med parkeringsområde eller andre trafikerte sideareal. Merk: For midtdelere, gang- og sykkelveg og jernbane skal det benyttes egne verdier
Midtdeler Rekkverket er plassert på midtdeler, dvs på areal som fysisk skiller trafikk i motsatte retninger.
Midtrekkverk Rekkverket er eneste skille mellom motgående trafikk
Naboelement Rekkverk satt opp for beskytte mot trafikkfarlige element nær vegen, f.eks store trær, stolper, brupilarer
Gang/sykkelveg Gang/sykkelveg
Sideaktivitet Rekkverk skjermer mot sideaktivitet nært inn mot vegen. Dette kan være næringsvirksomhet, privat/offentlig område, mm
Jernbane Jernbane
Brukant/stup Gjelder rekkverk som benyttes for å hindre utforkjøring ved brukant eller stup
Name Description Code value
Skråning
Fjell
Vann
Trafikk
Midtdeler
Midtrekkverk
Naboelement
Gang/sykkelveg
Sideaktivitet
Jernbane
Brukant/stup

Vis Bruksomraade i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1