FysiskMiljø PhysicalEnvironment FYSISKMILJØ

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

angivelse av fysisk miljø
statement of physical environment
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Ikke oppgitt 0
Større tettsted (by) 10
Sentralt bystrøk Større tettsted, sentralt bystrøk 11
Ikke sentralt bystrøk Større tettsted, ikke sentralt bystrøk 12
Forstadsområde Større tettsted, forstadsområde 13
Annen type bystrøk Større tettsted, annen type bystøk 19
Mindre tettsted 20
Kirke-, handels- eller administrasjonssted Mindre tettsted. Kirke-, handels- eller administrasjonssted. 21
Industristed Mindre tettsted, industristed 22
Fiskevær Mindre tettsted, fiskevær 23
Stasjonsby Mindre tettsted, stasjonsby 24
Strandsted Mindre tettsted, strandsted. 25
Grendesentrum, landsby Mindre tettsted, grendesentrum/landsby. 26
Mangbølt gard Mindre tettsted, større gård. 27
Annen type mindre tettsted, se merknad Mindre tettsted, annen type. 29
Gardsanlegg (gardstun) Gårdsanlegg (gårdstun). 30
Gardsanlegg, nedlagt, ute av bruk Gårdsanlegg, nedlagt eller ute av bruk. 31
Gardsanlegg med vanlig landbruksfunksjon Gardsanlegg med vanlig landbruksfunksjon 32
Gardsanlegg med vanlig landbruksfunksjon, men med tilleggsfunksjon Gardsanlegg med vanlig landbruksfunksjon, men med tilleggsfunksjon (forsøksgård, pensjonat, embedsgård e.l.). 33
Gardsanlegg med annen hovedfunksjon enn landbruk, se merknad Gardsanlegg med annen hovedfunksjon enn landbruk, se merknad 34
Gardsanlegg i annen situasjon, se merknad Gardsanlegg i annen situasjon, se merknad 39
Seteranlegg 40
Seteranlegg, nedlagt, ute av bruk Seteranlegg, nedlagt eller ute av bruk. 41
Seteranlegg med seterdriften i behold Seteranlegg, med seterdrifta ved lag. 42
Seteranlegg med ny funksjon, se merknad 43
Annen form for seteranlegg, se merknad 49
Annen husgruppe (utenom by og tettsted) 50
Boligfelt (helårsboliger) Annen husgruppe. Boligfelt (helårsboliger) 51
Hytteområde, kolonihage o.l. Annen husgruppe. Hyttefelt, kolonihage e.l. 52
Gruppe av naust, rorbuer o.l. Annen husgruppe. Grupper av naust, rorbuer e.l. 53
Boplass i samband med reindrift, jakt og innsjøfiske Annen husgruppe. Boplass i forbindelse med reindrift, jakt og innsjøfiske. 54
Industrianlegg, kraftverk o.l. Annen husgruppe. Industrianlegg, kraftverk e.l. 55
Gruppe av kvernhus, sager o.l., se merknad Annen husgruppe. Gruppe av kvernhus, sager e.l. 56
Andre husgrupper/anlegg utenom byer og tettsteder, se merknad Annen husgruppe, andre husgrupper/anlegg utenom byer og tettsteder. 59
Enkelthus (spredt bebyggelse) Enkelthus (spredt bosetting med liten eller ingen tilknytning til overordna gruppedanning). 60
Bolig Enkelthus, bolig. 61
Hytte/feriehus Enkelthus, hytte og fritidshus. 62
Naust, rorbu, utmarksløe, koie, bu o.l. Enkelthus. Naust, rorbu, utmarksløe, koie, bu o.l. 63
Hus for reindrift, jakt, fangst, innsjøfiske o.l. Enkelthus. Hus for reindrift, jakt, fiske, fangst, insjøfiske o.l. 64
Industribygning, kraftverk o.l. Enkelthus. Industribygning, kraftverk o.l. 65
Kvernhus, sag o.l., se merknad Enkelthus. Kvernhus, sag o.l. 66
Annen spredt bebyggelse, se merknad Enkelthus, annen type. 69
Verdi Navn Beskrivelse
0 Ikke oppgitt
10 Større tettsted (by)
11 Sentralt bystrøk Større tettsted, sentralt bystrøk
12 Ikke sentralt bystrøk Større tettsted, ikke sentralt bystrøk
13 Forstadsområde Større tettsted, forstadsområde
19 Annen type bystrøk Større tettsted, annen type bystøk
20 Mindre tettsted
21 Kirke-, handels- eller administrasjonssted Mindre tettsted. Kirke-, handels- eller administrasjonssted.
22 Industristed Mindre tettsted, industristed
23 Fiskevær Mindre tettsted, fiskevær
24 Stasjonsby Mindre tettsted, stasjonsby
25 Strandsted Mindre tettsted, strandsted.
26 Grendesentrum, landsby Mindre tettsted, grendesentrum/landsby.
27 Mangbølt gard Mindre tettsted, større gård.
29 Annen type mindre tettsted, se merknad Mindre tettsted, annen type.
30 Gardsanlegg (gardstun) Gårdsanlegg (gårdstun).
31 Gardsanlegg, nedlagt, ute av bruk Gårdsanlegg, nedlagt eller ute av bruk.
32 Gardsanlegg med vanlig landbruksfunksjon Gardsanlegg med vanlig landbruksfunksjon
33 Gardsanlegg med vanlig landbruksfunksjon, men med tilleggsfunksjon Gardsanlegg med vanlig landbruksfunksjon, men med tilleggsfunksjon (forsøksgård, pensjonat, embedsgård e.l.).
34 Gardsanlegg med annen hovedfunksjon enn landbruk, se merknad Gardsanlegg med annen hovedfunksjon enn landbruk, se merknad
39 Gardsanlegg i annen situasjon, se merknad Gardsanlegg i annen situasjon, se merknad
40 Seteranlegg
41 Seteranlegg, nedlagt, ute av bruk Seteranlegg, nedlagt eller ute av bruk.
42 Seteranlegg med seterdriften i behold Seteranlegg, med seterdrifta ved lag.
43 Seteranlegg med ny funksjon, se merknad
49 Annen form for seteranlegg, se merknad
50 Annen husgruppe (utenom by og tettsted)
51 Boligfelt (helårsboliger) Annen husgruppe. Boligfelt (helårsboliger)
52 Hytteområde, kolonihage o.l. Annen husgruppe. Hyttefelt, kolonihage e.l.
53 Gruppe av naust, rorbuer o.l. Annen husgruppe. Grupper av naust, rorbuer e.l.
54 Boplass i samband med reindrift, jakt og innsjøfiske Annen husgruppe. Boplass i forbindelse med reindrift, jakt og innsjøfiske.
55 Industrianlegg, kraftverk o.l. Annen husgruppe. Industrianlegg, kraftverk e.l.
56 Gruppe av kvernhus, sager o.l., se merknad Annen husgruppe. Gruppe av kvernhus, sager e.l.
59 Andre husgrupper/anlegg utenom byer og tettsteder, se merknad Annen husgruppe, andre husgrupper/anlegg utenom byer og tettsteder.
60 Enkelthus (spredt bebyggelse) Enkelthus (spredt bosetting med liten eller ingen tilknytning til overordna gruppedanning).
61 Bolig Enkelthus, bolig.
62 Hytte/feriehus Enkelthus, hytte og fritidshus.
63 Naust, rorbu, utmarksløe, koie, bu o.l. Enkelthus. Naust, rorbu, utmarksløe, koie, bu o.l.
64 Hus for reindrift, jakt, fangst, innsjøfiske o.l. Enkelthus. Hus for reindrift, jakt, fiske, fangst, insjøfiske o.l.
65 Industribygning, kraftverk o.l. Enkelthus. Industribygning, kraftverk o.l.
66 Kvernhus, sag o.l., se merknad Enkelthus. Kvernhus, sag o.l.
69 Annen spredt bebyggelse, se merknad Enkelthus, annen type.
Name Type Description Code value
Not stated <undefined> Not stated
Large densely populated area (city) <undefined> Large densely populated area (city)
Central city region <undefined> Large densely populated area, central city region Central city region
Non-central city region <undefined> Large village, not central city region Non-central city region
Suburban area <undefined> Large village, suburban area Suburban area
Other type of town area <undefined> Large densely populated area, other type of town area Other type of town area
Small village <undefined> Small village
Church, trade or administration locality <undefined> Small village. Church, trade or administration locality. Church, trade or administration locality
Industrial centre <undefined> Small village, industrial centre Industrial centre
Fishing village <undefined> Small village, fishing village Fishing village
Station town <undefined> Small village, station town Station town
Beach locality <undefined> Small village, beach locality. Beach locality
Community centre, village <undefined> Small village, community centre/village. Community centre, village
Multi-household farm <undefined> Small village, large farm. Multi-household farm
Other type of Small village, see note <undefined> Small village, other type. Other type of Small village, see note
Agricultural holding (farmyard) <undefined> Agricultural holding (farmyard) Agricultural holding (farmyard)
Agricultural holding, discontinued, not in use <undefined> Agricultural holding, discontinued or not in use Agricultural holding, discontinued, not in use
Agricultural holding with ordinary farming function <undefined> Agricultural holding with ordinary farming function Agricultural holding with ordinary farming function
Agricultural holding with ordinary farm function, but with an additional function <undefined> Agricultural holding with ordinary farm function, but with an additional function (experimental farm, boarding house, official function, etc.) Agricultural holding with ordinary farm function, but with an additional function
Agricultural holding with another main function than farming, see note <undefined> Agricultural holding with another main function than farming, see note Agricultural holding with another main function than farming, see note
Agricultural holding in another situation, see note <undefined> Agricultural holding in another situation, see note Agricultural holding in another situation, see note
Mountain dairy facility <undefined> Mountain dairy facility
Saeter (summer pasture), discontinued, not in use <undefined> Saeter (summer pasture), discontinued or not in use. Saeter (summer pasture), discontinued, not in use
Saeter (summer pasture) - fully operational <undefined> Sater (summer pasture), maintaining operation Saeter (summer pasture) - fully operational
Saeter (summer pasture) with new function, see note <undefined> Saeter (summer pasture) with new function, see note
Other type of saeter, see note <undefined> Other type of saeter, see note
Other house group (outside city and village) <undefined> Other house group (outside city and village)
Housing estate (all-year residence) <undefined> Other house types. Housing estate (all-year residence) Housing estate (all-year residence)
Cottage area, allotment garden, etc. <undefined> Other house types. Cottage area, allotment garden, etc. Cottage area, allotment garden, etc.
Group of boat houses, fishermen's sheds, etc. <undefined> Other house types. Groups of boat-houses, fishermen's sheds, etc. Group of boat houses, fishermen's sheds, etc.
Habitation in connection with reindeer husbandry, hunting and lake fishing <undefined> Other house types. Habitation in connection with reindeer husbandry, hunting and lake fishing. Habitation in connection with reindeer husbandry, hunting and lake fishing
Industrial plants, power stations, etc. <undefined> Other house types. Industrial plants, power stations, etc. Industrial plants, power stations, etc.
Group of buildings for corn mills, saw mills, etc., see note <undefined> Other house types. Group of building for corn mills, saw mills, etc. Group of buildings for corn mills, saw mills, etc., see note
Other groups of houses/plants outside of cities and villages, see note <undefined> Other groups of houses, other groups of house/plants outside of cities and villages. Other groups of houses/plants outside of cities and villages, see note
Single house (scattered settlement) <undefined> Single house (scattered settlement with little or no connection to overall/primary?? group formation). Single house (scattered settlement)
Residence <undefined> Single house, residence. Residence
Cabin/holiday home <undefined> Single house, cabin and holiday home. Cabin/holiday home
Boat-house, fishermen's shed, barn in outlaying fields, hut, shed, etc. <undefined> Single house. Boat-house, fishermen's shed, barn in outlaying fields, hut, shed, etc. Boat-house, fishermen's shed, barn in outlaying fields, hut, shed, etc.
Building for reindeer husbandry, hunting, lake fishing <undefined> Single house. Building for reindeer husbandry, hunting, lake fishing . Building for reindeer husbandry, hunting, lake fishing
Industrial building, power plant, etc. <undefined> Single house. Industrial building, power plant, etc. Industrial building, power plant, etc.
Building for corn mill, saw mill, etc. see note <undefined> Single house. Building for corn mill, saw mill, etc. Building for corn mill, saw mill, etc. see note
Other scattered settlement, see note <undefined> Single house, other type. Other scattered settlement, see note

Vis FysiskMiljø i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1