KulturminneHovedgruppe CulturalHeritageSiteMainGroup KM_HOVEDGRUPPE

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

hvilken næringsgruppering/samfunnssektor kulturminnet hører med til Merknad: Overordnet gruppering av kulturminner basert på funksjon
which business group/sector of society the cultural heritage site/artefact belongs to Note: General grouping of cultural artefacts based on function
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Primærnæring 01
Sekundærnæring 02
Tertiærnæring 03
Organisert/offentlig virksomhet 04
Religion/tradisjon/hendelse 05
Ikke næringstilknyttet/privat 06
Andre funksjoner 09
Verdi Navn Beskrivelse
01 Primærnæring
02 Sekundærnæring
03 Tertiærnæring
04 Organisert/offentlig virksomhet
05 Religion/tradisjon/hendelse
06 Ikke næringstilknyttet/privat
09 Andre funksjoner
Name Type Description Code value
Primary industries <undefined> Primary industries
Secondary industries <undefined> Secondary industries
Tertiary (service) industries <undefined> Tertiary (service) industries
Organized/public enterprises <undefined> Organized/public enterprises
Religion/tradition/event <undefined> Religion/tradition/event
Not connected with business or commerce/private <undefined> Not connected with business or commerce/private
Other functions <undefined> Other functions

Vis KulturminneHovedgruppe i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1