BruksområdePortDør 1251 NVDB_BRUKSOMRÅDEPORTDØR

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har
Navn Beskrivelse Kodeverdi
tunnel_TilgangSideløp Tunnel, tilgang sideløp tunnel_TilgangSideløp
tunnel_TilgangFjellrom Tunnel, tilgang fjellrom tunnel_TilgangFjellrom
tilgangBygning Tilgang bygning tilgangBygning
Verdi Navn Beskrivelse
tunnel_TilgangSideløp Tunnel, tilgang sideløp
tunnel_TilgangFjellrom Tunnel, tilgang fjellrom
tilgangBygning Tilgang bygning
Name Description Code value
4855 4855
4857 4857
4858 4858

Vis BruksområdePortDør i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
4855 Tunnel, tilgang sideløp 1 ..1
4857 Tunnel, tilgang fjellrom 1 ..1
4858 Tilgang bygning 1 ..1