SandGrusForekomst SandGravelDeposit SANDGRUSFOREKOMST

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Ukjent

En ansamling av naturlig avsatt sand og grus som har eller kan få en økonomisk verdi. En forekomst må ha et estimat eller en beregning av volum og kvalitet. --Definition-- A mass of naturally occurring sand and gravel, usually of economic value, without regard to mode of origin.

Vis SandGrusForekomst i NVDB Datakatalog