FastmerkeDato surveyControlStationDate FMDATO

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

informasjon om når punktet er etablert og koordinatberegningen er fullført
information on when the point was established and the coordinate calculation was completed
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
fastmerkeEtableringsdato dato for etablering av fastmerke Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.6). Date 1..1
beregningsDato dato for beregning av fastmerke Merknad: For nærmere informasjon, se standarden fastmerkenummerering og fastmerkeregister, opplysninger knyttet til et fastmerke (5.1.1.17). Date 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ETABLERT Date 1..1
BEREGNET Date 0..1
Name Type English Description
fastmerkeEtableringsdato Date surveyControlStationEstablishmentDate date of establishment of survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.6).
beregningsDato Date calculationDate date of calculation of survey control station Note: For more information, see the standard survey control station numbering and survey control station register, information in connection with a survey control station (5.1.1.17).

Vis FastmerkeDato i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Date 1 ..1
Date 0 ..1