Esker Esker ESKER

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Ukjent

langstrakt, smal og ofte slynget rygg eller ås av lagdelt og sortert sand, grus eller rullestein, dannet ved avsetning fra smeltevannelver i en tunnel under eller inne i en isbre
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
senterlinje forløp som følger objektets sentrale del Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
KURVE Kurve 1..1
Name Type English Description
senterlinje Kurve centerline

Vis Esker i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1