MarinGrenseType MGTYPE

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

type avsetning eller landskapsform registreringen er basert på
Navn Beskrivelse Kodeverdi
uspesifisert marin grense type ikke angitt 0
glasifluvial avsetning Marin grense bedømt ut fra høyde på glasifluvial avsetning 1
strandavsetning Marin grense bedømt ut fra høyde på strandavsetning 2
marin abrasjon Marin grense bedømt ut fra høyde på spor etter marin abrasjon 3
isolasjonsbasseng Marin grense bedømt ved analyser i isolasjonsbasseng 4
annet Marin grense bedømt på annen måte 5
Verdi Navn Beskrivelse
uspesifisert marin grense type ikke angitt
glasifluvial avsetning Marin grense bedømt ut fra høyde på glasifluvial avsetning
strandavsetning Marin grense bedømt ut fra høyde på strandavsetning
marin abrasjon Marin grense bedømt ut fra høyde på spor etter marin abrasjon
isolasjonsbasseng Marin grense bedømt ved analyser i isolasjonsbasseng
annet Marin grense bedømt på annen måte
Name Description Code value
uspesifisert
glasifluvial avsetning
strandavsetning
marin abrasjon
isolasjonsbasseng
annet

Vis MarinGrenseType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1