NaturmangfoldVurderingKode

kodeliste

Miljødirektoratet Foreslått

Navn Beskrivelse Kodeverdi
lite lite
moderat moderat
stort stort
Verdi Navn Beskrivelse
lite
moderat
stort
Name Description Code value
lite
moderat
stort

Vis NaturmangfoldVurderingKode i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1