ResipientType RecipientType RESIPIENTTYPE

kodeliste

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

inndeling av resipienttyper
classification of recipient types
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Elv/Bekk E
Grunnvann G
Innsjø I
Kystfarvann K
Elvemunning M
Verdi Navn Beskrivelse
E Elv/Bekk
G Grunnvann
I Innsjø
K Kystfarvann
M Elvemunning
Name Type Description Code value
River/Brook <undefined> River/Brook
Groundwater <undefined> Groundwater
Lake <undefined> Lake
Coastal waters <undefined> Coastal waters
River mouth <undefined> River mouth

Vis ResipientType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1