Varmekabler 1830 NVDB_VARMEKABLER

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir om det er varmekabler eller ikke i tilknytning til vegobjektet
Navn Beskrivelse Kodeverdi
ja Ja ja
nei Nei nei
Verdi Navn Beskrivelse
ja Ja
nei Nei
Name Description Code value
3522 3522
3560 3560

Vis Varmekabler i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
3522 Ja 1 ..1
3560 Nei 1 ..1