TypeParkeringsområde 1116 NVDB_TYPEPARKERINGSOMRÅDE

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Angir hvilken type vegobjektet er av
Navn Beskrivelse Kodeverdi
POmrLangsKjørebane P.omr langs kjørebane POmrLangsKjørebane
avskjermetPlass Avskjermet plass avskjermetPlass
parkeringshus Parkeringshus parkeringshus
Verdi Navn Beskrivelse
POmrLangsKjørebane P.omr langs kjørebane
avskjermetPlass Avskjermet plass
parkeringshus Parkeringshus
Name Description Code value
3161 3161
3162 3162
3163 3163

Vis TypeParkeringsområde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
3161 P.omr langs kjørebane 1 ..1
3162 Avskjermet plass 1 ..1
3163 Parkeringshus 1 ..1