Kjeller Cellar KJELLER

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

angivelse av sefrakobjektets utnyttelse av kjeller
statement of the Sefrak object's utilization of cellar
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Oppfylt (intet rom under 1. etasjes golv) 10
Grunnen oppfylt. Jordgulv 11
Grunnen oppfylt og steinsatt eller brolagt 12
Tregolv direkte på grunnen Grunnen oppfylt. Tregolv direkte på grunnen 13
Tregolv mindre enn ca. 50 cm over grunnen Grunnen oppfylt. Tregolv mindre enn ca. 50 cm over grunnen 14
Støpt golv direkte på grunnen Grunnen oppfylt. Støpt golv direkte på grunnen 15
Annen type golv på grunnen, se merknad Grunnen oppfylt. Annen type golv på grunnen, se merknad 19
Rom i ganghøyde (innbygd og lukket rom med utnyttbar høyde) 20
Ganghøyde. Rommet overdekket med trebjelker og tregolv 21
Ganghøyde. Rommet overdekket med trebjelker og steinheller 22
Ganghøyde. Rommet overdekket med frittbærende steinheller 23
Ganghøyde. Rommet overdekket med murt massivhvelv 24
Ganghøyde. Rommet overdekket med murt kappehvelv 25
Ganghøyde. Rommet overdekket med betongkonstruksjon 26
Annen type overdekning over kjeller,se merknad Rom i ganghøyde. Annen type overdekning over kjeller,se merknad 29
Kryperom (innbygd og lukket rom uten utnyttbar høyde) 30
Kryperom. Rommet overdekket med trebjelker og tregolv 31
Kryperom. Rommet overdekket med trebjelker og steinheller 32
Kryperom. Rommet overdekket med frittbærende steinheller 33
Kryperom. Rommet overdekket med murt massivhvelv 34
Kryperom. Rommet overdekket med murt kappehvelv 35
Kryperom. Rommet overdekket med betongkonstruksjon 36
Kryperom. Annen type overdekning, se merknad 39
Åpen (ikke innbygd rom under 1. etasjes golv) 40
Åpen. Rommet overdekket med trebjelker og tregolv 41
Åpen. Rommet overdekket med trebjelker og steinheller 42
Åpen. Rommet overdekket med frittbærende steinheller 43
Åpen. Rommet overdekket med murt massivhvelv 44
Åpen. Rommet overdekket med murt kappehvelv 45
Åpen. Rommet overdekket med betongkonstruksjon 46
Åpen. Annen type overdekning, se merknad 49
Verdi Navn Beskrivelse
10 Oppfylt (intet rom under 1. etasjes golv)
11 Grunnen oppfylt. Jordgulv
12 Grunnen oppfylt og steinsatt eller brolagt
13 Tregolv direkte på grunnen Grunnen oppfylt. Tregolv direkte på grunnen
14 Tregolv mindre enn ca. 50 cm over grunnen Grunnen oppfylt. Tregolv mindre enn ca. 50 cm over grunnen
15 Støpt golv direkte på grunnen Grunnen oppfylt. Støpt golv direkte på grunnen
19 Annen type golv på grunnen, se merknad Grunnen oppfylt. Annen type golv på grunnen, se merknad
20 Rom i ganghøyde (innbygd og lukket rom med utnyttbar høyde)
21 Ganghøyde. Rommet overdekket med trebjelker og tregolv
22 Ganghøyde. Rommet overdekket med trebjelker og steinheller
23 Ganghøyde. Rommet overdekket med frittbærende steinheller
24 Ganghøyde. Rommet overdekket med murt massivhvelv
25 Ganghøyde. Rommet overdekket med murt kappehvelv
26 Ganghøyde. Rommet overdekket med betongkonstruksjon
29 Annen type overdekning over kjeller,se merknad Rom i ganghøyde. Annen type overdekning over kjeller,se merknad
30 Kryperom (innbygd og lukket rom uten utnyttbar høyde)
31 Kryperom. Rommet overdekket med trebjelker og tregolv
32 Kryperom. Rommet overdekket med trebjelker og steinheller
33 Kryperom. Rommet overdekket med frittbærende steinheller
34 Kryperom. Rommet overdekket med murt massivhvelv
35 Kryperom. Rommet overdekket med murt kappehvelv
36 Kryperom. Rommet overdekket med betongkonstruksjon
39 Kryperom. Annen type overdekning, se merknad
40 Åpen (ikke innbygd rom under 1. etasjes golv)
41 Åpen. Rommet overdekket med trebjelker og tregolv
42 Åpen. Rommet overdekket med trebjelker og steinheller
43 Åpen. Rommet overdekket med frittbærende steinheller
44 Åpen. Rommet overdekket med murt massivhvelv
45 Åpen. Rommet overdekket med murt kappehvelv
46 Åpen. Rommet overdekket med betongkonstruksjon
49 Åpen. Annen type overdekning, se merknad
Name Type Description Code value
Filled-in (no room under the first floor) <undefined> Filled-in (no room under the first floor)
Filled-in ground Earthen floor <undefined> Filled-in ground Earthen floor
Filled-in ground, gravelled or paved <undefined> Filled-in ground, gravelled or paved
Wooden floor directly on the ground <undefined> Filled-in ground Wooden floor directly on the ground Wooden floor directly on the ground
Wooden floor smaller than approx.50 cmabove the ground <undefined> Filled-in ground Wooden floor smaller than approx. 50 cmabove the ground Wooden floor smaller than approx.50 cmabove the ground
(Concrete) floor poured directly on the ground <undefined> Filled-in ground (Concrete) floor poured directly on the ground (Concrete) floor poured directly on the ground
Other type of flooring on the ground, see note <undefined> Filled-in ground Other type of flooring on the ground, see note Other type of flooring on the ground, see note
Room with walk-in height (built-in and enclosed room with usable height) <undefined> Room with walk-in height (built-in and enclosed room with usable height)
Walk-in?? height. The room covered with wooden beams and wooden floor <undefined> Walk-in?? height. The room covered with wooden beams and wooden floor
Walk-in height. The room is covered with wooden beams and stone slabs <undefined> Walk-in height. The room is covered with wooden beams and stone slabs
Walk-in height. The room covered with cantilever stone slabs <undefined> Walk-in height. The room covered with cantilever stone slabs
Walk-in height. The room is covered with massive brick arch <undefined> Walk-in height. The room is covered with massive brick arch
Walk-in height. The room is covered with bricked floor arch <undefined> Walk-in height. The room is covered with bricked floor arch
Walk-in height. The room is covered with a concrete construction <undefined> Walk-in height. The room is covered with a concrete construction
Other type of covering over basement, see note <undefined> Room with walk-in height Other type of covering over basement, see note Other type of covering over basement, see note
Crawl space (built-in and enclosed space without usable height) <undefined> Crawl space (built-in and enclosed space without usable height)
Crawl space. The room covered with wooden beams and wooden floor <undefined> Crawl space. The room covered with wooden beams and wooden floor
Crawling space/room??. The room is covered with wooden beams and stone slabs <undefined> Crawling space/room??. The room is covered with wooden beams and stone slabs
Crawl space. The room covered with cantilever stone slabs <undefined> Crawl space. The room covered with cantilever stone slabs
Crawl space. The room is covered with massive brick arch <undefined> Crawl space. The room is covered with massive brick arch
Crawl space. The room is covered with bricked jacket arch?? <undefined> Crawl space. The room is covered with bricked jacket arch??
Crawling space/room??. The room is covered with a concrete construction <undefined> Crawling space/room??. The room is covered with a concrete construction
Crawling space/room??. Other type of covering, see note <undefined> Crawling space/room??. Other type of covering, see note
Open (non-enclosed space under the ground floor) <undefined> Open (non-enclosed space under the ground floor)
Open. The room covered with wooden beams and wooden floor <undefined> Open. The room covered with wooden beams and wooden floor
Open. The room is covered with wooden beams and stone slabs <undefined> Open. The room is covered with wooden beams and stone slabs
Open. The room covered with cantilever stone slabs <undefined> Open. The room covered with cantilever stone slabs
Open. The room is covered with massive brick arch <undefined> Open. The room is covered with massive brick arch
Open. The room is covered with bricked jacket arch?? <undefined> Open. The room is covered with bricked jacket arch??
Open. The room is covered with a concrete construction <undefined> Open. The room is covered with a concrete construction
Open. Other type of covering, see note <undefined> Open. Other type of covering, see note

Vis Kjeller i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1