SOSI_ObjektkatalogObjekttype

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

en klasse av objekter med felles egenskaper, forholdet mot andre objekttyper og funksjoner , som inngår i objektkatalogen
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
objekttypenavn navn på objekttypen LocalName 1..1
definisjon [0..1] definisjonen på obkjekttypen CharacterString 1..1
code [0..1] kode som er unik for objekttypen Merknad: I SOSI generell objektaktalog er temakoden sammen med geometrien å oppfatte som en unik kode. CharacterString 1..1
isAbstract beskrivelse av om objekttypen vil instansieres eller ikke. Merknad: Abstrakte objekttyper vil ikke finnes i form av instanser Boolean 1..1
alias alternativt navn på egenskapen LocalName 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LocalName 1..1
CharacterString 1..1
CharacterString 1..1
Boolean 1..1
LocalName 0..1
Name Type English Description
objekttypenavn LocalName
definisjon [0..1] CharacterString
code [0..1] CharacterString
isAbstract Boolean
alias LocalName

Vis SOSI_ObjektkatalogObjekttype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
LocalName 1 ..1
CharacterString 1 ..1
CharacterString 1 ..1
Boolean 1 ..1
LocalName 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon objektkatalog SOSI_Objektkatalog 1 objekttyper SOSI_ObjektkatalogObjekttype 1..*
assosiasjon subtype SOSI_ObjektkatalogObjekttype 1 arvFra SOSI_ObjektkatalogArveforhold 0..*
assosiasjon objekttype SOSI_ObjektkatalogObjekttype 1 objekttypeKaraktersitikk SOSI_ObjektkatalogElement 1..*
assosiasjon arvTil SOSI_ObjektkatalogArveforhold 0..* supertype SOSI_ObjektkatalogObjekttype 1
arv subtype SOSI_ObjektkatalogAssosiasjon supertype SOSI_ObjektkatalogObjekttype