GeotekniskSondering GeotechnicalSounding

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

metode som brukes i en grunnundersøkelse for å måle penetrasjonsmotstanden i de forskjellige jordlag
method used in a ground investigation to measure the penetration resistance of various soil layers
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
sonderingIdentitet identifikasjon for sonderingen CharacterString 1..1
fraBorlengde lengde målt fra toppen av kurven/linja som beskriver borehullforløpet Real 1..1
tilBorlengde lengde målt fra toppen av kurven/linja som beskriver borehullforløpet Real 1..1
torvTykkelse tykkelse på torvlag i meter Real 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
SONDERINGIDENTITET CharacterString 1..1
FRABORLENGDE Real 1..1
Real 1..1
TORVTYKKELSE Real 0..1
Name Type English Description
sonderingIdentitet CharacterString localIdentity identification for the sounding
fraBorlengde Real distance measured from the top of the curve describing the borehole geometry
tilBorlengde Real distance measured from the top of the curve describing the borehole geometry
torvTykkelse Real thickness of peat in meter

Vis GeotekniskSondering i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
CharacterString 1 ..1
Real 1 ..1
Real 1 ..1
Real 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon sondering GeotekniskSondering 0..* GeotekniskBorehullUndersøkelse
arv subtype KombinasjonSondering supertype GeotekniskSondering
arv subtype DynamiskSondering supertype GeotekniskSondering
arv subtype StatiskSondering supertype GeotekniskSondering