VannHaandteringRetning

kodeliste

Statens vegvesen Ukjent

Navn Beskrivelse Kodeverdi
Mot infrastruktur motInfrastruktur
Fra infrastruktur fraInfrastruktur
Verdi Navn Beskrivelse
Mot infrastruktur
Fra infrastruktur
Name Description Code value
Mot infrastruktur
Fra infrastruktur

Vis VannHaandteringRetning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1