TypeRastoffVirksomhet VIRKSOMHET

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Ukjent

angir type på eventuell aktivitet
Navn Beskrivelse Kodeverdi
prospektering 1
røsking 2
skjerp 3
prøvedrift 4
gruvedrift 5
steinbrudd 41
muligFremtidigUttaksområde 42
typelokalitet 43
grustakMassetak 61
utplanertMassetakEllerEndretArealbruk 62
observasjonslokalitet 63
leirtak 64
Verdi Navn Beskrivelse
1 prospektering
2 røsking
3 skjerp
4 prøvedrift
5 gruvedrift
41 steinbrudd
42 muligFremtidigUttaksområde
43 typelokalitet
61 grustakMassetak
62 utplanertMassetakEllerEndretArealbruk
63 observasjonslokalitet
64 leirtak
Name Type Description Code value
prospektering <undefined>
røsking <undefined>
skjerp <undefined>
prøvedrift <undefined>
gruvedrift <undefined>
steinbrudd <undefined>
muligFremtidigUttaksområde <undefined>
typelokalitet <undefined>
grustakMassetak <undefined>
utplanertMassetakEllerEndretArealbruk <undefined>
observasjonslokalitet <undefined>
leirtak <undefined>

Vis TypeRastoffVirksomhet i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1