ServituttType SERVTYPE

kodeliste

Direktoratet for mineralforvaltning Gyldig

I denne modellen angir ServituttType hvilke klasse rettighet som er gitt ovenfor statens mineraler. Undersøkelsesrett eller utvinningsrett, som beskrevet i henholdsvis Kapittel 4 og 6 i mineralloven.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Undersøkelsesrett UN
Utvinningsrett UT
Verdi Navn Beskrivelse
UN Undersøkelsesrett
UT Utvinningsrett
Name Type Description Code value
Undersøkelsesrett <undefined>
Utvinningsrett <undefined>

Vis ServituttType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1