MarinGrenseRegType MGRTYPE

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

høyeste havnivå etter siste istid
Navn Beskrivelse Kodeverdi
teoretisk marin grense (m.o.h.) Teoretisk marin grense 600
observert marin grense (m.o.h.) Marin grense, angir det høyeste havnivået under/etter isavsmeltningen. På steder hvor den lar seg bestemme nøyaktig, blir høyden oppgitt i m.o.h. 601
Verdi Navn Beskrivelse
teoretisk marin grense (m.o.h.) Teoretisk marin grense
observert marin grense (m.o.h.) Marin grense, angir det høyeste havnivået under/etter isavsmeltningen. På steder hvor den lar seg bestemme nøyaktig, blir høyden oppgitt i m.o.h.
Name Description Code value
teoretisk marin grense (m.o.h.)
observert marin grense (m.o.h.)

Vis MarinGrenseRegType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1