SOSI_ObjektkatalogEgenskap

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

egenskaper som ikke er operasjoner eller assosisasjoner
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
verditype verditypen til en egenskap, enten som basis type (Integer, CharacterString, predefinerte typer slik som geometri, eller brukerdefinerte datatyper og kodelister. TypeName 1..1
SOSI_ObjektkatalogElement
navn navnet på egenskapen LocalName 1..1
definisjon [0..1] definisjon på egenskapen CharacterString 1..1
kardinalitet antall gangen egenskapen kan forekomme på en objekttype Merknad: Initialverdi = 1. Multiplicity 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
LocalName 1..1
CharacterString 1..1
Multiplicity 1..1
TypeName 1..1
Name Type English Description
navn LocalName
definisjon [0..1] CharacterString
kardinalitet Multiplicity
verditype TypeName

Vis SOSI_ObjektkatalogEgenskap i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
TypeName 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype SOSI_ObjektkatalogEgenskap supertype SOSI_ObjektkatalogElement