FelleskomponenterLosmasseFlate

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
datauttaksdato dato for uttak fra en database Merknad: Skiller seg fra Kopidato ved at en ikke skiller på om det er uttak fra en originaldatabase eller en kopidatabase. DateTime 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
DATAUTTAKSDATO DateTime 0..1
Name Type English Description
datauttaksdato DateTime

Vis FelleskomponenterLosmasseFlate i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
DateTime 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype LosmasseFlate supertype FelleskomponenterLosmasseFlate