Kjønn KJØNN

kodeliste

Artsdatabanken Erstattet

Kort beskrivelse av aktiviteten til objektet da det ble registrert.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Hann Hann Hann
Hunn Hunn Hunn
Hann_Hunn Hann og hunn er observert Hann_Hunn
Biseksuell Biseksuell Biseksuell
IkkeOppgitt Ikke oppgitt IkkeOppgitt
Verdi Navn Beskrivelse
Hann Hann
Hunn Hunn
Hann_Hunn Hann og hunn er observert
Biseksuell Biseksuell
IkkeOppgitt Ikke oppgitt
Name Description Code value
male male
female female
male+female male+female
bisexual bisexual
not recorded not recorded

Vis Kjønn i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1