GeolPavisningstype TypeOfGeolFindings GEOPÅVISNINGTYPE

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

hvor sikkert et geologisk objekt er påvist i terrenget, eller hvilken metode som ligger til grunn for å påvisningen/registreringen
with what certainty a geological object has been identified in the terrain, or on which method the identification/registration is based
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Konstruert avgrensing Tilfeldig plassert avgrensning og meget usikker. Benyttes blant annet under vann- eller breoverflater 3
Tolket avgrensing/registrering Avgrensinger av geologisk objekt eller delobjekt fremkommet ved generalisering, samtolkning eller aggregering 7
Verdi Navn Beskrivelse
Konstruert avgrensing Tilfeldig plassert avgrensning og meget usikker. Benyttes blant annet under vann- eller breoverflater
Tolket avgrensing/registrering Avgrensinger av geologisk objekt eller delobjekt fremkommet ved generalisering, samtolkning eller aggregering
Name Type Description Code value
Konstruert avgrensing <undefined>
Tolket avgrensing/registrering <undefined>

Vis GeolPavisningstype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1