Utslippsmengde

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

mengde og enhet for utslipp
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
mengde mengde for utslipp Real 0..1
måleenhet enhet for utslipp CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Real 0..1
CharacterString 0..1
Name Type English Description
mengde Real
måleenhet CharacterString

Vis Utslippsmengde i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Real 0 ..1
CharacterString 0 ..1