Vernetype PreservationType VERNTYPE

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

hvilken forvaltningsmessig vernestatus et objekt har
which administrative preservation status an object has
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Automatisk fredet Automatisk fredet (Kulturminneloven § 4) er alle kulturminner eldre enn år 1537 og samiske kulturminner eldre enn 100 år. Fredningen omfatter også en sikringssone på fem meter rundt kulturminnet. Stående byggverk oppført i perioden 1537 til og med 1649 er etter erklæring fra Riksantikvaren også automatisk fredet. AUT
Verdi Navn Beskrivelse
AUT Automatisk fredet Automatisk fredet (Kulturminneloven § 4) er alle kulturminner eldre enn år 1537 og samiske kulturminner eldre enn 100 år. Fredningen omfatter også en sikringssone på fem meter rundt kulturminnet. Stående byggverk oppført i perioden 1537 til og med 1649 er etter erklæring fra Riksantikvaren også automatisk fredet.
Name Type Description Code value
Automatically preserved <undefined> All cultural artefacts/heritage sites dating back to before 1537 and Sami cultural artefacts/heritage sites more than 100 years old are automatically preserved (Section 4 of the Cultural Heritage Act). This preservation also includes a protection zone of five metres around the cultural artefact/heritage sites. Existing buildings erected during the period 1537 to 1649 are <??truncated> Automatically preserved

Vis Vernetype i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1