Vernelov PreservationStatute VERN_LOV

kodeliste

Riksantikvaren Gyldig

hvilken lov vern av objektet er hjemlet i
which statute the preservation of the object is founded on
Navn Beskrivelse Kodeverdi
Bygningsfredingslova av 1920 BFL
Fornminnelova av 1951 FML
Kulturminnelova av 1978 KML
Laks- og innlandsfiskelov LIL
Naturvernlova av 1970 NVL
Plan- og bygningslova PBL
Svalbardmiljølova av 2002 SVL
Viltlova av 1981 VIL
Verdi Navn Beskrivelse
BFL Bygningsfredingslova av 1920
FML Fornminnelova av 1951
KML Kulturminnelova av 1978
LIL Laks- og innlandsfiskelov
NVL Naturvernlova av 1970
PBL Plan- og bygningslova
SVL Svalbardmiljølova av 2002
VIL Viltlova av 1981
Name Type Description Code value
Bygningsfredingslova av 1920 <undefined>
Fornminnelova av 1951 <undefined>
Kulturminnelova av 1978 <undefined>
Laks- og innlandsfiskelov <undefined>
Naturvernlova av 1970 <undefined>
Plan- og bygningslova <undefined>
Svalbardmiljølova av 2002 <undefined>
Viltlova av 1981 <undefined>

Vis Vernelov i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1
<undefined> 1 ..1