Navneobjekttype

kodeliste

Kartverket Utkast

Navneobjekttypene som stedsnavn er delt inn i.

Vis Navneobjekttype i NVDB Datakatalog