MuligMarinLeire MUMARLEIRE

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Gyldig

mulighet for marin leire Merknad: bør kun benyttes under/ved marin grense for arealer som er kartlagt i N50 eller bedre
Navn Beskrivelse Kodeverdi
svært stor Områder der det svært ofte kan finnes marin leire 1
svært stor men usammenhengende/tynt Områder der det svært ofte kan finnes marin leire, men usammenhengende/tynt over berggrunnen 2
stor Områder der det ofte kan finnes marin leire 3
middels Områder der det noen ganger kan finnes marin leire 4
liten Områder der det sjeldent kan finnes marin leire 5
stort sett fraværende Områder der det stort sett aldri finnes marin leire 6
ikke angitt Ikke angitt 0
Verdi Navn Beskrivelse
svært stor Områder der det svært ofte kan finnes marin leire
svært stor men usammenhengende/tynt Områder der det svært ofte kan finnes marin leire, men usammenhengende/tynt over berggrunnen
stor Områder der det ofte kan finnes marin leire
middels Områder der det noen ganger kan finnes marin leire
liten Områder der det sjeldent kan finnes marin leire
stort sett fraværende Områder der det stort sett aldri finnes marin leire
ikke angitt Ikke angitt
Name Description Code value
svært stor
svært stor men usammenhengende/tynt
stor
middels
liten
stort sett fraværende
ikke angitt

Vis MuligMarinLeire i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1