KnustBergForekomst HardRockAggregateDeposit KNUSTBERGFOREKOMST

objekttype

Norges geologiske undersøkelse Ukjent

En ansamling av bergarter som har eller kan få en økonomisk verdi som byggeråstoff. En forekomst må ha et estimat eller en beregning av volum og kvalitet. --Definition-- A volume of naturally occurring rocks usually of economic value as construction material

Vis KnustBergForekomst i NVDB Datakatalog