MineralRegistreringType MineralOccurenceTypeValue MINERALREGTYPE

kodeliste

Norges geologiske undersøkelse Ukjent

Klassifisering av objekter i henhold til tilgjengelig kunnskapsnivå
The type of mineral occurrence. -- Description -- EXAMPLE: prospect, occurrence, mineral deposit, ore deposit.
Navn Beskrivelse Kodeverdi
forekomst Et punkt med et arealfestet område (polygon) der det finnes en dokumentert eller estimert ressurs, som antas å være økonomisk interessant og som enten er eller kan være utnyttbare i fremtida. En forekomst må ha et estimat eller en beregning av volum og kvalitet. For forekomster under bakken vil arealet definere projeksjon til overflaten. Området omkranser en dokumentert (målt) reserve/ressurs eller antatt ressurs. Kan omfatte malmer, industrimineraler, og naturstein. INSPIRE Description: A mass of naturally occurring mineral material, e.g. metal ores or non-metallic minerals, usually of economic value, without regard to mode of origin. Accumulations of coal and petroleum may or may not be included. 1
registrering Et punkt med eller uten et arealfestet område (polygon) der det er observert og/eller analysert forhøyete verdier av utvinnbare mineraler og bergarter. Kan inneholde lite eller mye informasjon og kan også inkludere gamle steinbrudd, skjerp og nedlagte gruver og massetak. Kan omfatte malmer, industrimineraler og naturstein. INSPIRE Description: Any ore or economic mineral in any concentration found in bedrock or as float. 2
prospekt Et punkt med et arealfestet område (polygon) med høy sannsynlighet for funn av hittil lite eller ikke dokumenterte økonomisk interessante mineralressurser. Arealet kan være basert på kartlagt geologi, lovende analyser av borkjerner og andre prøver, geofysiske anomalier og lignende. Ytterligere ressursgeologiske undersøkelser er nødvendig for å avklare potensialet. INSPIRE Description: An area that is a potential site of mineral deposits, based on preliminary exploration, previous exploration. A geologic or geophysical anomaly, especially one recommended for additional exploration. 3
provins En mineralprovins er et eller flere arealfestete områder (polygoner) der det finnes forhøyete muligheter for funn av angitte mineralressurser. En mineralprovins kan omkranse en eller flere forekomster, prospekter og registreringer INSPIRE Description: Geologic provinces classified by mineral resources. 4
Verdi Navn Beskrivelse
forekomst Et punkt med et arealfestet område (polygon) der det finnes en dokumentert eller estimert ressurs, som antas å være økonomisk interessant og som enten er eller kan være utnyttbare i fremtida. En forekomst må ha et estimat eller en beregning av volum og kvalitet. For forekomster under bakken vil arealet definere projeksjon til overflaten. Området omkranser en dokumentert (målt) reserve/ressurs eller antatt ressurs. Kan omfatte malmer, industrimineraler, og naturstein. INSPIRE Description: A mass of naturally occurring mineral material, e.g. metal ores or non-metallic minerals, usually of economic value, without regard to mode of origin. Accumulations of coal and petroleum may or may not be included.
registrering Et punkt med eller uten et arealfestet område (polygon) der det er observert og/eller analysert forhøyete verdier av utvinnbare mineraler og bergarter. Kan inneholde lite eller mye informasjon og kan også inkludere gamle steinbrudd, skjerp og nedlagte gruver og massetak. Kan omfatte malmer, industrimineraler og naturstein. INSPIRE Description: Any ore or economic mineral in any concentration found in bedrock or as float.
prospekt Et punkt med et arealfestet område (polygon) med høy sannsynlighet for funn av hittil lite eller ikke dokumenterte økonomisk interessante mineralressurser. Arealet kan være basert på kartlagt geologi, lovende analyser av borkjerner og andre prøver, geofysiske anomalier og lignende. Ytterligere ressursgeologiske undersøkelser er nødvendig for å avklare potensialet. INSPIRE Description: An area that is a potential site of mineral deposits, based on preliminary exploration, previous exploration. A geologic or geophysical anomaly, especially one recommended for additional exploration.
provins En mineralprovins er et eller flere arealfestete områder (polygoner) der det finnes forhøyete muligheter for funn av angitte mineralressurser. En mineralprovins kan omkranse en eller flere forekomster, prospekter og registreringer INSPIRE Description: Geologic provinces classified by mineral resources.
Name Description Code value
deposit deposit
occurrence occurrence
prospect prospect
province province

Vis MineralRegistreringType i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
1 ..1
1 ..1
1 ..1
1 ..1